Meny

HOLE-IN-ONE

 Om Du, medlem eller gäst, gör en hole-in-one och vill att detta ska noteras av klubben skall Du lämna in Ditt signerade scorekort  till kansliet. Scorekortet skall även vara signerat av markören med sitt golf-ID. Uppgift om klubbtillhörighet samt använd klubba och boll skall noteras på eller bifogas scorekortet.

Följande HIO har noterats 2008

Datum Namn Klubb Hål Klubba Boll
20 april 2008 Inga-Lill Ejvall Sthgk 5 Driver  
7   juni  2008 Viktor Gustavsson Sthgk 5 j 7  
28 juni  2008 Mary-Ann Berggren Sthgk 5 j 5 Titleist
31 aug. 2008 Birgit Ehn Sthgk 5 j 7 Gold lady
           

Följande HIO har noterats 2009

9  aug 2009

 Olle Asplund

 Sthgk  

 9

 j7

15 aug 2009

Reyhan Kara         

 Sthgk

15   

  j7

 

 

 

 

 

Följande HIO har noterats 2010

5 juni   2010 Ingalill Ejvall SthGK 12 Trä 7
20 juli  2010 Jan Frick-Jensen SthGK 15  J 7
18 aug 2010 Leif Sjöberg SthGK 12  J 7
2  sept 2010 Margareta Björk SthGK 12 trä 7
         

Följande HIO har noterats 2011

Datum/år Namn Klubb Hål Klubba
         

Copyright © Stallarholmens GK 2018 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB