2017-12-12

Stallarholmens GK erbjuder en utmanande, lätt kuperad skogs- och parkbana med flera vattenhinder.


 

affish greenfee 3

 *AKTUELLT*

 BANAN ÄR STÄNGD FROM 27 OKT 2017

 


 


Golf & boende på Hotell Laurentius eller Östa B&B

Laurentius logga

Östa gård

 

 

 

 

Läs mer...


Handicaprevision


Den årliga enskilda handicaprevisionen baserad på registrerade handicapronder är nu genomförd. Ett mindre antal spelare har fått sitt handicap justerat, vilket kan ses på golf.se. De flesta av er har alltså inte fått någon justering alls.

Revisionen baseras på en rapport från golfens IT-system, GIT. Den maskinella granskningen sker för personer som uppdaterar sitt handicap kontinuerligt och därmed innehar EGA exakt tävlingshandicap. Det krävs minst fyra ronder under två på varandra följande årliga revisioner. Medianvärdet för resultaten beräknas och jämförs med förväntat normalvärde för handicapgruppen, vilket kan resultera i en justering, uppåt eller neråt i intervallet -2+2.

Hör av dig till mig om du har någon synpunkt på den automatiska justeringen. Kanske har du information som borde påverka bedömningen.

Med vänliga hälsningar
Mats Fallström, HCP- och regelkommittén
matshotmail@hotmail.com
mobiltel. 073-929 31 26

PS: Ytterligare information hittar du i EGA Handicapregler 2012-2015 http://golf.se/Global/SGF/ReglerHcp/ega_hcp_regler_2012.pdf


Skriven av:
Frida Andersson
2017-03-12 12:19

« Aktuellt v.50 »


Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag